Chagalls sida

 
 Chagall   ( Birrpen)  9 år,  Julen 2009  

     Chagall tittar fram under en gran ute på Vindö,  år 2002
          
  

 

 

 

All photos are copyrighted by the photographer