Hazels och Buttrix kattungar 7 veckorr

 

Hona A: Rosalie fg. Bruntabby TINGAD 

_______________________________________________________________________________________________

Hona B:  Namn:  Rosetta  fg. Bruntigré  LEDIG, testad  Neg/Neg för hcm/dna 1, 

_______________________________________________________________________________________

Hona C:     Namn:    Ravenna  fg. Bruntigré TINGAD

____________________________________________________________________________________________

Hane A:     Namn:    Rambo Race  fg. Bruntigré Tingad

___________________________________________________________________________________

Hane B:     Namn:    Rocky Mountain  fg. Bruntabby Tingad

_______________________________________________________________________________

Hane C:     Namn: Romeo  "Ramses"   fg. Bruntigré Tingad

________________________________________________________________________________________

 

Hane D:     Namn: Running Bear    fg. Bruntabby Tingad

______________________________________________________________________________________

Hane E:     Namn: Rufus Rustibuzz    fg. Bruntabby Tingad